homepage-boven-menu

homepage-onder-menu

Welkom op de website van
Bewindvoeringskantoor Jacobs-Janssen B.V.

Wij steunen Stichting Dolittle. U ook!!!  dolittle 2

 

Via deze website bieden wij, Monique Jacobs en Ron Janssen, u een eerste kennismaking met ons kantoor en het vak bewindvoering en budgetbeheer. Het hoofddoel is uitleggen wat wij voor u als belanghebbende kunnen betekenen.

De ontstaansgeschiedenis in het kort

Het werken met en voor mensen is tijdens onze individuele loopbanen altijd een belangrijke drijfveer geweest. In het jaar 2003 ontstond bij ons de behoefte om een eigen onderneming te beginnen, in een branche waar onze kwaliteiten het beste tot uiting konden komen. Bewindvoering bleek een uitstekende keuze om sociale, organisatorische en cijfermatige kwaliteiten samen te brengen tot een sterk geheel.

De laatste jaren is de vraag naar deze dienstverlening enorm toegenomen. Sinds het begin hebben wij ons dan ook verdiept in alle facetten van bewindvoering en budgetbeheer. Ondertussen hebben wij een uitgebreid contactennetwerk opgebouwd met vele instellingen. Hierbij valt te denken aan hulpverleningsinstanties, gemeenten, energiebedrijven, verzekeraars, schuldhulpverleningsinstanties, incassobureaus en deurwaarders.

De eerste drie jaar van ons bestaan hebben wij als zelfstandigen zonder personeel gewerkt vanuit een kantoor aan huis. In 2006 was ons cliëntenbestand dermate sterk gegroeid, dat de verhuizing naar een groter kantoorpand een logisch gevolg was. Momenteel vormen wij samen met onze medewerkers een gemotiveerd en deskundig team.

Betrouwbaarheid en kwaliteitswaarborg

Het vertrouwen van onze cliënten is ons grootste goed. Dit vertrouwen willen wij verdienen door een zorgvuldige omgang met geld en goederen van onze cliënten te allen tijde te waarborgen.

Om die kwaliteitswaarborg te bevestigen zijn wij in april 2004 toegetreden tot de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). De branchevereniging screent nieuwe leden uitgebreid op het gebied van kwaliteit, integriteit en wettelijke en financiële regels.

Om aan te tonen dat wij aan de hoge eisen van de branchevereniging blijven voldoen, worden wij jaarlijks gecontroleerd door middel van zogenaamde audits. Een positief onderzoeksresultaat garandeert de professionaliteit en kwaliteit aan u als cliënt, maar ook aan het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOK). Immers dienen wij aan u, als cliënt, en aan de kantonrechter rekening en verantwoording af te leggen over het gevoerde bewind.